PARTNERSKA/ZAKONSKA PSIHOTERAPIJA

“Zunanji svet je ogledalo nas.”

Partnerska ali zakonska psihoterapija je namenjena paru ali zakoncema, ki želita razrešiti osebne stiske ali težave v odnosu ali v odnosih z drugimi. Takšen pristop je za razrešitev težav, ki nastanejo med dvema, tudi najbolj smiseln in učinkovit, saj lahko globlje spoznata, slišita, razumeta in začutita drug drugega, sta drug drugemu v oporo in širše razumevanje.  V terapijo se lahko vključita oba ali samo tisti, ki je pripravljen za delo na sebi, drugi pa se mu lahko pridruži kadar koli kasneje ali le občasno, če tako začuti. Pomembno je, da je odločitev za udeležbo na srečanjih prostovoljna.

Terapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko ob dogovorjeni uri ali enkrat na dva tedna. Lahko tudi drugače po dogovoru. Običajno potekajo srečanja osebno v terapevtskem prostoru, na vašo željo pa lahko tudi preko videoklica.

 

Moje dosedanje terapevtske izkušnje

Odrasli se k meni najpogosteje obračajo po pomoč z različnimi osebnimi stiskami in zakonskimi ali partnerskimi težavami, in sicer zaradi:

 • splošnega nezadovoljstva v življenju ali nezadovoljstva v odnosu,
 • obupanosti, depresije, krivde in nerazumevanja s partnerjem/zakoncem/otroci,
 • nezvestobe v zakonu,
 • toksičnih, destruktivnih, konfliktnih odnosov v družini – predvsem zaradi narcisističnega partnerja, narcisističnih staršev, borderline partnerja,
 • psihičnega in fizičnega nasilja v odnosih,
 • težav z različnimi odvisnostmi (alkoholizem, odvisnost od odnosov…),
 • razhodov in ločitev zakoncev,
 • posledic alkoholizma v družini,
 • posledic različnih travm, nasilja in zlorab iz otroštva, ki se nato v odraslosti odražajo v različnih ponavljajočih se težavah v odnosih z ljudmi,
 • izboljšanja samopodobe, samospoštovanja in lastne vrednosti,
 • globljega razumevanja osebnih stisk,
 • idr.

Čedalje bolj iščejo pomoč tudi takšni, ki želijo predvsem delati na sebi v smislu osebnostne rasti, konkretnih sprememb v življenju in lastnega napredka.

“Samo eno je pomembno: da smo se v vsakem trenutku pripravljeni odpovedati tistemu, kar smo, v korist tistega, kar lahko postanemo.” (C. DuBois)