INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

“Ukvarjajte se s sabo in sebe postavite na 1. mesto, vse drugo bo temu sledilo v vaše dobro.”

Vključite se lahko v individualno psihoterapijo, namenjeno tistim, ki želite razrešiti kakršne koli čustvene težave, dileme ali stiske, s katerimi se trenutno soočate, travmatične dogodke iz otroštva, nerazrešene odnose s starši, spremeniti ali izboljšati trenutno življenje in odnose, prevzeti odgovornost zase, delati na osebni rasti ali nekomu zaupati, kar vam leži na duši.

Terapevtska srečanja potekajo praviloma enkrat tedensko ob dogovorjeni uri ali enkrat na dva tedna (1 ura, 1,5 ure). Lahko tudi po dogovoru. Običajno potekajo osebno v terapevtskem prostoru, na vašo željo lahko tudi preko videoklica.

 

“Pomoč terapevta je izjemno dragocena takrat, ko smo resnično pripravljeni narediti spremembo, potrebujemo pa le še dodatno osvetlitev ali podporo na poti.”