DRUŽINSKA PSIHOTERAPIJA-PSIHOTERAPIJA Z MLADOSTNIKOM

“Težave so priložnosti, da iz sebe naredite najboljše.”

 

Družinska psihoterapija je namenjena družinam, ki se soočate s težavami pri starševstvu oz. z otroki/mladostniki (od 14 let dalje). Vključita se oba starša ali samo eden z otrokom oz. mladostnikom. Kmalu po začetnem srečanju se obravnava nadaljuje samo s staršema oz. staršem, saj so težave z otroki običajno pokazatelj nerazrešenih vsebin pri starših oz. njuni medsebojni dinamiki v družini.

Psihoterapija z mladostnikom je namenjena mladim (od 14 let dalje), ki se soočate s težavami v obdobju mladostništva, s težavami v šoli, z vrstniki, različnimi pritiski okolice, družine, čustvenimi težavami in dilemami, pomanjkanjem motivacije, obupom, nerazumevanjem, depresijo, samomorilnostjo idr., in bi želeli nekomu zaupati.

Poteka kot pogovor v varnem in zaupnem okolju in je namenjen razbremenitvi, razumevanju in podpori mladostnika. Vključi se mladostnik s staršema ali enim od staršev, naprej srečanja potekajo samo s starši/staršem, lahko kombinirano samo z mladostnikom posebej in nato na koncu skupaj s starši/staršem.

Terapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko ob dogovorjeni uri ali enkrat na dva tedna ob dogovorjeni uri (1 ura, 1,5 ure). Lahko tudi drugače po dogovoru. Običajno potekajo osebno v terapevtskem prostoru, na vašo željo lahko tudi preko videoklica.

“Otroci so ogledalo staršev, otroci se učijo z zgledom staršev, zato naj starši delajo spremembe na sebi.”