DRUŽINSKA PSIHOTERAPIJA-PSIHOTERAPIJA Z MLADOSTNIKOM

“Težave so priložnost, da iz sebe naredite najboljše.”

Družinska psihoterapija je namenjena družinam, ki se soočate s težavami pri starševstvu oz. z otroki. Vključita se oba starša ali samo eden z otrokom ali mladostnikom. Kmalu po začetnem srečanju se obravnava nadaljuje samo s staršema oz. staršem, saj so težave z otroki običajno pokazatelj nerazrešenih vsebin pri starših oz. njuni medsebojni dinamiki v družini.

Psihoterapija z mladostnikom je namenjena mladim, ki se soočate s težavami v obdobju mladostništva, s težavami v šoli, z vrstniki, različnimi pritiski okolice, družine, čustvenimi težavami in dilemami, pomanjkanjem motivacije, obupom, nerazumevanjem, depresijo, samomorilnostjo idr., in bi želeli nekomu zaupati. Poteka kot pogovor v varnem in zaupnem okolju in je namenjen razbremenitvi, razumevanju in podpori mladostnikov.

Terapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko ob dogovorjeni uri ali enkrat na dva tedna ob dogovorjeni uri. Lahko tudi drugače po dogovoru. Običajno potekajo osebno v terapevtskem prostoru, na vašo željo lahko tudi preko videoklica (Zoom).